Radiacinio monitoringo stočių duomenys
Paspaudę ant stoties (spalvoto šešiakampio), matysite gama dozės galios lygį.
[0-100 nSv/h] – labai žema gama dozės reikšmė
[100-200 nSv/h] - žema gama dozės reikšmė
[200-300 nSv/h] - vidutinė gama dozės reikšmė
[300-500 nSv/h] - padidėjusi gama dozės reikšmė
>500 nSv/h – aukšta gama dozės reikšmė